تاريخ : ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۲:۴۷:۳۷ | نویسنده : morteza | نظرات (1)
تاريخ : ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۱:۳۲:۲۰ | نویسنده : morteza | نظرات (0)

سازه با اسكلت بتني بهتر است يا فولادي ؟

هر روز هنگام عبور از خيابان‌هاي شهر شاهد ساخت و سازهاي روز افزوني هستيم، ساختمان‌هاي مختلف از يك طبقه تا چند طبقه كه جلوي آنها انواع مصالح ديده مي‌شود؛ سازه‌هايي كه گاه از بتن ساخته مي‌شوند و گاه از فولاد.

دهها  سال است كه بحث و اختلاف سليقه در بين ساختمان سازان و مهندسين سازه در انتخاب و برتري سازه هاي فولادي و بتني نسبت به يكديگر باعث گرديده كه اين سئوال و ابهام همواره ذهن متخصصين و حتي مردم عادي رابه خود جلب نمايد و بهمين دليل كارفرمايان و سازندگان بعضاً تا آخرين لحظات قبل از ط

سازه با اسكلت بتني بهتر است يا فولادي ؟

راحي سازه خود در انتخاب نوع سازه با ترديد مواجه ميشوند .
شايد استمرار اين ابهام به اين دليل باشد كه اصولاً انتخاب نوع سازه تابعي است از مسائل اقتصادي ، اقليمي ، فني ، اجرايي و دلايل ديگر و به عبارتي هيچكدام از اين نوع سازه ها برتري مطلقي نسبت به يكديگر نداشته باشند ، بلكه در هر شرايطي هر كدام به يك برتري نسبي بر ديگري دست يابند.

در ابتدا يك تقسيم بندي كلي از سازه هاي متداول در كشور نموده و سپس بررسي اجمالي از را مي نمائيم :
الف) سازه هاي سنتي  ( سازه هاي با مصالح بنايي )
ب) سازه هاي بتني

ج) سازه هاي فلزي

---------------

الف) سازه هاي سنتي  ( سازه هاي با مصالح بنايي ):

همانگونه كه از نام اين نوع سازه ها پيداست طراحي و محاسبات در اين نوع سازه ها بر خلاف سازه هاي بتني و فلزي بيشتر از اينكه محاسباتي و علمي باشد تجربي بوده و آئين نامه ها و محدوديت هاي اجرايي در اين نوع سازه هانيز بر اساس نمونه هاي آماري و تجربي تعيين گرديده است .  كه در اين نوع سازه ها بايد حداقل هاي آئين نامه 2800 طراحي در برابر زلزله و مبحث هشتم مقررات ملي ساختمان را  رعايت نموده كه حداكثر طبقات مجاز در اين نوع سازه در تمام شرايط و مناطق دو طبقه حداكثر ارتفاع مجاز هشت متر از سطح زمين مي باشد بعلاوه در طراحي و اجراي پلان معماري بايد محدوديت و ضوابط مربوطه به اين نوع سازه ها  بر اساس آئين نامه 2800 ايران رعايت گردد .

در اين نوع سازه ها وظيفه تحمل بارهاي قائم بر عهده ديوارها مي باشد وكلاف و شناژهاي قائم و افقي نيز با دو هدف ذيل اجراميشوند .

1 ) زنجير كردن و اتصال تمام اعضاء افقي و عمودي سازه شامل ديوارها و سقف به يكديگر

 2) ايجاد اتصال مناسب و تراز و توزيع مناسب بار سقف بر روي ديوار كه اين وظيفه بيشتر توسط كلاف يا شناژ هاي افقي ، تأمين مي گردد .

برتري هاي ساختمانهاي بنائي

۱٫ مصالح سنتي با توجه به سابقه استفاده در كشور به اندازه كافي موجود ميباشد، مانند آجر كه در اكثر نقاط ايران توليد ميشود و كافيست كيفيت آن استاندارد شود.

۲٫ درمقايسه با بتن و سازه هاي فولادي نياز به استاد كار سطح بالا وجود ندارد .

۳٫ مصالح بنايي در مقايسه با بتن حساسيت كمتري در مقابل سرما و گرما دارد و با كمترين تمهيدات قابل اجرا است.

۴٫ روا داري در سازه هاي بنايي بيشتر است و با توجه به كنترل كم و نظارت غير مستمر ساختمانهاي مسكوني اين مورد يك حسن بشمار مي رود.

۵٫ با توجه به صرفه جويي در مصرف آهن آلات وابستگي ارزي، كم خواهد بود .

۶٫ آساني امكان تعمير و ترميم در نقاطي از كشور كه كيفيت ساختمان سازي پاييني دارند در صورت بروز اشكال، حتي ترميم مقدور است.

۷٫ چون در اين سيستم از ديوارهاي ضخيم تر استفاده مي شود از نظر جلوگيري از انتقال حرارت مناسب مي باشد كه در نتيجه مصرف انرژي سوخت نيز كاهش پيدا خواهد نمود.

۸٫ تامين آسايش و آرامش نسبي با توجه به اينكه مساله برودتي و گرمايش نسبتا بطور طبيعي تامين مي شود، مقايسه بازارهاي سنتي با پاساژهاي جديد روشنگر موضوع مي باشد.

۹٫ كم بودن احتمال پوسيدگي و زنگ زدگي و مقاومت بيشتر در مقابل آتش سوزي در مقايسه با ساختمانهاي فولادي،آجر وسنگ كه قسمت اصلي سازه هاي بنائي را تشكيل مي دهند در مقا بل پوسيدگي عمر زيادي دارند و احتمال زنگ زدگي نيز وجود ندارد.

وبا لاخره داشتن هزينه كمتر يعني اقتصادي بودن بعلت مصرف كم آهن آلات.

علي ايحال با توجه به تجربي بودن دستورالعمل ها و آئين نامه هاي اجرايي در اين روش ، مطمئناً هيچ مرجع علمي قادر به تضمين اين نوع سازه هاي نيست و لذا تنها اجراي اين نوع سازه ها در مناطق محرم با محدوديت هاي فني و تكنولوژي توصيه مي شود .

ب) سازه هاي بتني :

طراحي اين سازه ها در كشور به روش هاي حدي نهايي بوده كه در اين روش ضرايب تقليل بار بترتيب به مقاومت بتن و فولاد اعمال مي گردد و ضرايب افزايش بار نيز براساس تركيب بار منظور مي گردد .

حال به بررسي مزايا و معايب اين نوع سازه ها مي پردازيم :

مزايا:
1- بدليل امكان شكل پذيري آرماتور و بتن تازه و قالب ، اعضاء اين سازه ها را مي توان در مقاطع مختلف اجرا نمود .
2- اين سازه ها در مقابل آتش سوزي از خود مقاومت نشان مي دهند .
3- اين سازه ها در مقابل شرايط مختلف آب و هوايي مقاوم بوده ودر صورت اجراي صحيح پوشش بتن ، رطوبت هيچ آسيبي به آن وارد نخواهد كرد .
4- اين سازه ها نسبت به سازه هاي فلزي از يك صلبيت بيشتري برخوردار هستند .
5- مصالح سنگي و سيمان معمولاً آسان تر از ساير مصالح در دسترس مي باشد .
6- عمر اين سازه ها بدليل مقاومت در مقابل شرايط آب و هوا ، معمولاً بيشتراز ساير سازه بوده است .
7- اتصال تير و ديافراگم سقف بدليل همگن بودن مناسب تر از ساير سازه ها مي باشد .
معايب :
1- اجراي آرماتور بندي و قالب بندي در اين سازه ها نياز به تخصص و صرف زمان بيشتري نسبت به ساير سازه ها دارد .
2- بدليل افزايش مقطع اعضاء اين سازه ها ، وزن آن بيشتر از سازه هاي فلزي مي باشد .
3- بدليل نياز به آزمايش مستمر بتن ، در محل اجراي اين سازه ها بايد آزمايشگاه هاي مكانيك خاك در دسترس باشد .

ج) سازه هاي فلزي :

مزايا :

1- سازه هاي فلزي بعلت امكان مونتاژ اسكلت قبل از نصب و لزوم اجراي همزمان و بدون وقفه اسكلت ، در مقايسه با ساير سازه ها از سرعت عمل بالاتري برخوردار مي باشد .

2- بدليل همگن بودن تيروستون و بادبند بعنوان اعضاء اصلي، اسكلت اين نوع سازه ها داراي يكپارچگي مناسبت تري نسبت به ساير سازه هاي ميباشد و بهمين دليلي نيز نتيجه محاسبات سازه اي فاصله نزديكتري به مقاومت واقعي اين نوع سازه ها دارد .

3- بدليل نوع اتصال اعضاء تير و ستون ، امكان توسعه طبقات در اين نوع سازه هاي به شكل مناسبتر و قابل قبول تري وجود دارد .

مقاومت زياد: مقاومت قطعات فلزي زياد بوده و نسبت مقاومت به وزن از مصالح بتن بزرگتر است ، به اين علت در دهانه هاي بزرگ سوله ها و ساختمان هاي مرتفع ، ساختمانهائي كه برزمينهاي سست قرارميگيرند ، حائز اهميت فراوان ميباشد .

خواص يكنواخت : فلز در كارخانجات بزرگ تحت نظارت دقيق تهيه ميشود ، يكنواخت بودن خواص آن ميتوان اطمينان كرد و خواص آن بر خلاف بتن با عوامل خارجي تحت تاثير قرار نمي گيرد ، اطمينان در يكنواختي خواص مصالح در انتخاب ضريب اطمينان كوچك مؤثر است كه خود صرفه جو يي در مصرف مصالح را باعث ميشود .

دوام : دوام فولاد بسيار خوب است ، اگر در نگهداري ساختمانهاي فلزي دقت گردد  براي مدت طولاني قابل بهره برداري خواهند بود .

 خواص ارتجاعي : ممان اينرسي يك مقطع فولادي را ميتوان با اطمينان در محاسبه وارد نمود . حال اينكه در مورد مقطع بتني ارقام مربوطه چندان معين و قابل اطمينان نمي باشد .

شكل پذيري : از خاصيت مثبت مصالح فلزي شكل پذيري ان است كه قادرند تمركز تنش را كه در واقع علت شروع خرابي است ونيروي ديناميكي و ضربه اي را تحمل نمايد ،در حاليكه مصالح بتن ترد و شكننده در مقابل اين نيروها فوق العاده ضعيف اند. يكي از عواملي كه در هنگام خرابي ، خود خبر داده و ازخرابي ناگهاني وخطرات آن عضو جلوگيري ميكند. و پيوستگي مصالح ، تقويت پذيري و امكان مقاوم سازي ( بهسازي لرزه اي ) ، وزن كم  و اشغا فضاي كمتر

معايب :
1- تجربه و مطالعات بعمل آمده بر روي زلزله هاي دهه هاي اخير در نقاط مختلف دنيا اين نتيجه را در برداشته است كه علي رغم اينكه از نظر طراحي و محاسبات ، سازه هاي فلزي مطلوبتر و مقاوم تر از سازه هاي ديگر بنظر مي رسند و ليكن در عمل بيشتر تخريب هاي ناشي از زلزله متوجه اين نوع سازه ها بوده است و براساس اين تحقيقات دليل اصلي ضعف اين نوع سازه ها در مقابل زلزله عدم اجراي صحيح اتصالات بوده است چرا كه اجراي جوش در تمام اتصالات براساس محاسبات مربوط و رعايت آئين نامه اجراي جوش شامل انتخاب نوع باري ، آمپر مناسب ، شرايط آب و هوا و تخصص كافي جوشكاران ، مخصوصاً در مناطق محروم و كشورهاي در حال توسعه تقريباً غير ممكن بنظر مي رسد و بر همين اساس اتصالات جوش را در سازه هاي فلزي بايد بعنوان ضعف اصلي اين نوع سازه ها به حساب آورد و راهكار برطرف نمودن اين نقطه ضعف اساسي ، استقاده از پيچ و مهره در اتصالات اين نوع سازه ها مي باشد .

2- با توجه به اينكه تيرو ستون و بادبند اين نوع سازه ها فلزي بوده و ليكن ديافراگم سقف بصورت بتني دال يك طرفه يا دو طرفه اجرا مي گردد اين موضوع باعث ايجاد يك نوع ناهمگني ميان تير و سقف گرديده كه اتصال صحيح و كامل آنها را با مشكل مواجه مي نمايد و جهت رفع اين نقص مي بايست تمام نكات فني و آئين نامه اي محل اتصال تير و سقف رعايت گردد .

3- بدليل تأثير شرايط آب و هوايي بر كيفيت جوش و افزايش سرعت زنگ زدگي اسكلت و لزوم اجراي اتصالات در شرايط مناسب آب و هوايي ، معمولاً اجراي اسكلت اين نوع سازه ها با يك محدوديت آب و هوايي مواجه مي گردد .

4- بدليل تغيير شكل اسكلت فلزي در حرارت بالا ، در زمان آتش سوزي اين نوع سازه ها با يك تغيير شكل و تخريب ناشي از آن مواجه خواهند شد .
5- بدليل زنگ زدگي و پوسيدگي ناشي از اكسيد شدن ، اين نوع سازه ها در دراز مدت دچار پوسيدگي عميق و كاهش سطح مقطع شده وبا كاهش مقاومت اين نوع سازه ها نسبت به بارهاي وارده مواجه خواهند شد .

در نهايت عمده عوامل موثر در مورد اينكه كدام نوع سازه ( بتني  يا  فلزي ) بر ديگري برتري دارد . عبارتند از :

هزينه ، زمان  و كيفيت ساخت

هزينه ساخت و سود حاصل از اين سرمايه‌گذاري با زمان اتمام طرح رابطه تنگاتنگي دارند. بديهي است هر چه زمان طرح طولاني‌تر ‌شود شاهد افزايش قيمت مصالح، قيمت تمام شده طرح، هزينه‌هاي متفرقه و بازگشت ديرتر سرمايه خواهيم بود كه خوشايند هيچ سازنده‌اي نيست.

سازه‌هاي بتن آرمه در مقابل سازه‌هاي فولادي معمولاً نياز به هزينه كمتر و زمان بيشتري براي ساخت دارد؛ در حالي‌كه سازه‌هاي فولادي ابتدا نياز به سرمايه زيادي براي خريد آهن آلات دارد ولي در عوض شاهد سرعت اجراي بالاتري خواهيم بود. بنابراين در ساختمان‌هاي عادي كمتر از 5 طبقه در نهايت از اين منظر تفاوت زيادي وجود ندارد.

در اسكلت‌هاي فولادي حتماً بايد تمام اسكلت آماده باشد تا بتوان سقف را اجراكرد. در حالي‌كه در سازه‌هاي بتن آرمه ابتدا ستون‌هاي هر طبقه و سپس سقف همان طبقه كه خود مشتمل بر تير‌ها و كف يكپارچه‌تري نسبت به سازه‌هاي فولادي است اجرا مي‌شود.

مزيت اين روش نسبت به روش اول آن است كه مي‌توان طبقه مورد نظر را سريعتر براي اجراي ديگر مراحل از جمله تيغه چيني، اجراي تأسيسات مكانيكي و برقي و... در اختيار ساير پيمانكاران قرار داد كه خود موجب تسريع در روند طرح خواهد بود.

ولي به‌طور كلي زمان اجراي سازه‌هاي فولادي در مقياسهاي بزرگ تا حدودي كوتاه‌تر از سازه‌هاي بتن آرمه و هزينه‌هاي سازه‌هاي بتن آرمه كمتر از سازه‌هاي فولادي است كه هر سازنده‌اي با توجه به شرايط و معيار‌هاي خود تصميم‌گيرنده اصلي است.

حال با فرض وجود شرايطي كاملاً ايده‌آل، يعني عدم ‌وجود محدوديت زمان و هزينه‌ها، عامل سوم يعني كيفيت سازه را بررسي مي‌كنيم. كيفيت را مي‌توان از جنبه‌هاي متفاوتي مانند مقاومت در برابر بارهاي ثقلي وارده و زلزله، مقاومت در برابر حرارت، ابعاد، دهانه‌هاي قابل پوشش، تعداد طبقات قابل طراحي، قابليت ترميم آسان و ... مورد نقد و بررسي قرار داد. با توجه به گستردگي و پيچيدگي مسئله، در اينجا فقط تصميم‌گيري براي ساختمان‌هاي عادي را مورد توجه قرار مي‌دهيم.

اولين و مهم‌ترين نكته قابل ذكر در اين مورد مقاومت مصالح و ابعاد مصالح مصرفي است. معمولاً هر چه اعضاي باربر ما ابعاد بزرگتر از نگاه عام و ممان اينرسي بالاتر از ديد مهندسي داشته باشد، رفتار سازه‌اي مناسب‌تر است و هر چه مصالح مصرفي كه در عرف ساختمان‌سازي‌ بتن يا فولاد هستند قابليت تحمل نيروهاي بيشتر را داشته باشند منجر به طراحي اعضاي ظريف‌تري خواهند شد.

اگر هر دو عامل در كنار هم قرار گيرند منجر به رسيدن به سختي و صلبيت بالاتري خواهند شد كه جزء اصلي‌ترين آيتم‌هاي طراحي يك مهندس محاسب به شمار مي‌روند.

در طراحي سازه‌ها، مقاومت بتن را 10 درصد مقاومت فولاد فرض مي‌كنند بنابراين ابعاد ستون‌ها و تيرهاي بتني، به‌مراتب بيش از سازه‌هاي فولادي است. البته اين ابعاد بزرگ اعضاي بتني، ممان اينرسي بسيار بالاتري نسبت به گزينه ديگر به ارمغان خواهند آورد كه در نهايت سازه بتني، سختي بالاتر و معمولاً رفتار سازه‌اي مناسب‌تري دارد.

« سازه‌هاي بتني سنگين هستند.» در پاسخ به اين ايراد بايد گفت: ابعاد بزرگ سازه تا جايي مورد پذيرش يك مهندس است كه منجر به سنگيني بيش از حد سازه نشود و با توجه به آنكه بحث ما در مورد سازه‌هاي عادي كمتر از 5 طبقه است تفاوت وزن اسكلت نيز آنچنان نخواهد بود تا مهندس طراح را به سمت طراحي سازه فولادي بكشاند. بحث زلزله مي‌تواند جنبه ديگري از كيفيت مناسب يك سازه باشد. سازه‌هاي بتن آرمه عادي و به ويژه مجهز به ديوارهاي بتني به‌علت سختي بالا نسبت به سازه‌هاي فولادي در برابر زلزله، در بيشتر موارد مقاومت بسيار بالايي از خود نشان مي‌دهند اما سازه‌هاي فولادي نيز مي‌توانند همين رفتار را از خود نشان دهند مشروط برآنكه طراحي مناسبي داشته باشند.

نكته قابل تامل اينجا است كه اين رفتار به چه قيمتي به دست خواهد آمد؟ اگر طراحي، يك طراحي بدون نقص باشد، هم سازه فولادي و هم سازه بتن آرمه در چند ثانيه وقوع زلزله، با حداقل خسارت ممكن جان سالم به در خواهند برد. اما كار به اينجا ختم نخواهد شد و پس از زلزله‌هاي زيادي شاهد شكستگي لوله‌هاي گاز و وقوع آتش سوزي‌هاي مهيب بوده‌ايم كه گاه از خود زلزله مخرب‌تر هستند.

با توجه به اينكه اطفاء حريق بلافاصله بعد از وقوع حادثه ممكن نيست، ساختمان بايد به گونه‌اي طراحي شود كه تا چند ساعت متوالي بتواند آتش را با حداقل خسارات وارده تحمل كند. در سازه‌هاي بتن آرمه مقاومت بالايي در برابر آتش سوزي وجود دارد، اما درسازه‌هاي فولادي درصورتي‌كه تمهيدات ايمني لازم در آنها صورت نپذيرد در چند دقيقه ابتدايي حريق، شاهد تخريب‌هاي بسيار سريع و غيرقابل جبران خواهيم بود كه اين مورد نيز مزيتي بسيار ارزشمند براي سازه‌هاي بتن آرمه به حساب مي‌آيد.

اما آنچه اكثر مهندسان را نسبت به سازه‌هاي بتن آرمه به شدت بد‌بين كرده، عدم‌قطعيت‌ها، يكنواخت نبودن مقاومت بتن و كم اطلاعي بسياري از سازندگان از نحوه عمل‌آوري و به دست آوردن نتيجه‌اي مطلوب از اين ماده است.

قابليت اشتباه در تهيه بالقوه اين نوع ماده در مقابل فولاد توجيه ديگري است كه از سوي عده زيادي در مخالفت با بتن ارائه مي‌شود، چرا‌كه ممكن است حين عمل آوري، مقاومت فشاري كمتر از حد مورد نياز به دست آيد.

اين گروه معتقدند جبران يك اشتباه در سازه‌هاي بتن آرمه در مواردي منجر به تخريب اجباري سازه مي‌شود در حالي‌كه فولاد در هر لحظه كه سازنده اراده كند با هزينه‌اي به نسبت پايين قابل ترميم و تقويت است.

در پاسخ به اين ايراد بايد گفت اين عدم‌قطعيت‌ها در آيين نامه‌ها با اعمال ضريب ايمني بسيار بالايي پيش‌بيني شده تا جايي كه در موارد زيادي شاهد مقاومتي چند برابر مقاومت مورد نياز در ساخت اين قبيل سازه‌ها هستيم. از سوي ديگر اين عدم‌قطعيت كيفيت بتن در شالوده و سقف‌هاي سازه فولادي نيز وجود دارد و صرفاً متعلق به سازه‌هاي بتن آرمه نيست.

در نهايت بايد بر اين موضوع تاكيد كرد كه به‌طور كلي هم سازه‌هاي فولادي و هم سازه‌هاي بتن آرمه درصورتي كه در طراحي آنها سيستم مناسب و منطبق بر آيين‌نامه‌هاي به روز، مورد استفاده قرار نگيرد و متخصصين متبحر آنها را اجرا و مهندسين با تجربه بر اجراي آنها نظارت مستمر نكنند، هيچ مزيتي از نظر كيفيت و قابليت اطمينان بر ديگري ندارند.

فراموش نكنيم معيار چهارمي نيز در انتخاب وجود دارد؛ معياري كه 3 معيار هزينه، زمان و كيفيت را تحت سيطره خود قرار مي‌دهد: فولاد به‌عنوان يك سرمايه ملي ماده‌اي است كه ارزان به دست نمي‌آيد و همانند نفت روزي تمام خواهد شد؛ ماده‌اي كه بايد در صنايع ارزشمندتر ‌ و يا حداقل در سازه‌هاي خاص كه نياز به ظرافت خاصي دارند و پس از بررسي‌هاي علمي برتري فولاد در آن محرز شده، مورد استفاده و بهره برداري قرار گيرد تا شاهد رشد اقتصادي در ديگر زمينه‌ها باشيم.

به‌نظر اينجانب  با توجه عامل هزينه و صرفه جويي در مصرف فولاد و بالا بردن رشد اقتصادي  استفاده از سازه‌هاي بتن آرمه با توجه به مصرف به‌مراتب پايين‌تر از فولاد (به‌صورت ميلگرد) هم از نظر سازه‌اي و هم از نظر اقتصادي و هم از جنبه ملي به‌مراتب مناسب‌تر و بهينه‌تر از سازه‌هاي فولادي است.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: سازه با اسكلت بتني بهتر است يا فولادي ؟،


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۹ آذر ۱۳۹۳ | ۰۱:۰۰:۳۰ | نویسنده : morteza | نظرات (0)

موزه هنر LAAM در شهر ميامي

موزه هنر LAAM در شهر ميامي

مترجم : مسعود فلاح
شركت معماري FR-EE از طرح جديد خود براي موزه هنر آمريكاي لاتين (LAAM) كه قسمتي از موزه هنر ميامي كه درسال 2014 ساخته شد، ارائه داد. LAAM يك مجموعه هنر معاصر شامل هنرهاي هنرمندان بزرگ آمريكاي لاتين است. موزه جديد در يك مجتمع مسكوني در بلوار biscayne واقع شده است و براي ارائه سرويس به ساكنين آپارتمان هاي اطراف، كانون فرهنگي منطقه و بازديدكنندگان به طور يكسان ايجاد شده است. به همين منظور شركت معماري FR-RR ساختماني با تراس و فضاهاي باز براي انتقال بافت خارجي به داخل ساختمان پيشنهاد كرده است. 
ادامه

طرح مفهومي ابرقايق تفريحي كه ازماشين بتمن الگو برداري شده است

طرح مفهومي ابرقايق تفريحي كه ازماشين بتمن الگو برداري شده است

پيش از اين ماشين بتمن با شكل و شمايل خاص و امكانات قابل توجه، افراد زيادي را مجذوب خود كرده بود. اما با عبور از دنياي تخيلي و فانتزي، اين بار طراحي سوئدي، ابَر قايق تفريحي ارائه داده كه بي شباهت به ماشين بتمن نيست. همراه آرل باشيد...
ادامه

طراحي داخلي ساده اما لوكس در لوكزامبورگ


طراحي داخلي آپارتمان،معماري داخلي آپارتمان،دكوراسيون داخلي

تحريريه معماري آرل
در رسانه ي آرل يكي از اهداف بر اين است كه طراحان و معماران، نمونه كار ببينند، خلاقيت را تمرين كنند. تجربه ي بصري قدرتمندي داشته باشند و از اين خلاقيت، تجربه بصري در كنار مهارتي كه دارند، يك اثر متفاوت خلق كنند چرا كه هر فضا، هر كار و هر پروژه، يك بوم نقاشي براي طراح است. در اين بخش، تم بوم نقاشي ما سياه و سفيد است. قرار است طراحي اي با رنگ هاي سياه و سفيد را نگاه كنيم و از اين طرح خط بگيريم. طراحي داخلي آپارتمان مورد بحث اين پست توسط گروه طراحي Katarzyna Kuo Stolarska انجام گرفته است. با آرل همراه باشيد.
ادامه

اين است معناي استفاده از چوب در آپارتمان (به همراه پلان)


طراحي داخلي آپارتمان،دكوراسيون داخلي آپارتمان،معماري داخلي آپارتمان

تحريريه معماري آرل
طراحي داخلي آپارتماني كه در اين بخش به آن خواهيم پرداخت، توسط گروه طراحان Art Studio Design انجام شده است و در شهر سن پترزبورگ قرار دارد. اتاق نشيمن اين آپارتمان معناي واقعي استفاده چوب در فضا است.
وقتي يك خانواده ي چند نفره در يك آپارتمان زندگي مي كنند، هر كسي نياز به اتاق و فضاي خصوصي خود خواهد داشت. بچه ها هر كدام استحقاق داشتن اتاق شخصي خاص خود را دارند و والدين هر كدام مي توانند اتاق كار مخصوص به خود را داشته باشند. اما در اغلب موارد، محدوديت فضا اجازه ي داشتن اين امكانات را نمي دهد.با آرل همراه باشيد.
ادامه

ساخت سوناي grotto با ارائه فرم هاي جسورانه در تورنتو كانادا

ساخت سوناي grotto با ارائه فرم هاي جسورانه در تورنتو كانادا

نويسنده : الهام زماني
در يك جزيره خصوصي، در شمال شهر كانادايي تورونتو، سوناي تنديس مانندي با استفاده از تكنولوژي سه بعدي مدل سازي و ساخته شده است. اين طرح توسط استوديوهاي محلي partisans طراحي شده است، اين پروژه ادراكي نتيجه تحقيق جامع توسط تصوري از فضا به عنوان غار ساخته شده است و حجم غار مانند اغلب در نزديكي آب يافت مي شود. همراه آرل ويديويي از اين سونا را نيز تماشا كنيد.
ادامه

همينك ساختماني را دانلود كنيد


برنامه ي ساختماني،ساختماني

سايت و برنامه ي ساختماني، به صنعت ساختمان اختصاص دارد و نيازمندي هاي حوزه ي ساختمان را پوشش خواهد داد. به دليل عدم وجود برنامه و وب سايت تخصصي كه روي نيازمند هاي صنعت ساختمان تمركز داشته باشند، برنامه ي اندرويدي و وب سايت ساختماني كه به صورت يكپارچه عمل مي كنند، عرضه گرديده اند تا در اختيار تمام فعالان حوزه صنعت ساختمان قرار گيرند.
در اين وب سايت و برنامه بستري آماده شده است تا فعالان حوزه ي ساختمان، بتوانند نياز خود اعم از خريد، فروش، درخواست، عرضه ي خدمات و ... را در آن جستجو نمايند. تمام خدمات ارائه شده در وب سايت و برنامه ي ساختماني كاملا رايگان خواهد بود.
ادامه

مجتمع مسكوني Siedlung Goldstein از فرانك گري + پلان

مجتمع مسكوني Siedlung Goldstein از فرانك گري + پلان

گرداورنده : مسعود فلاح
فرانك گري علاوه بر طراحي پروژه هايي خاص، گام هايي براي توسعه حومه هاي شهري محروم نيز برداشته است. مجتمع مسكوني Siedlung Goldstein نيز كه در هشت كيلومتري شهر فرانكفورت واقع شده است، نمونه اي از اين گونه آثار گري در سال 1994 است. تصور اينكه ديدگاه گري به مجتمع مسكوني منجر به سيمايي مشابه نماهاي فلزي موزه گوگنهايم و ساختمان والت ديسني شود كمي ترسناك به نظر مي رسد، اما با نگاه دقيق به اين مجتمع، مي توان به نگاه شاعرانه و معماري لطيف او پي برد. همراه آرل باشيد...
ادامه

معرفي رستوران Noa در استوني

معرفي رستوران Noa در استوني

گرداورنده : مسعود فلاح
اين رستوران در شهر تالين در استوني (در شمال اروپا) واقع شده است. مساحت آن 544 مترمربع است و در سال 2014 ساخته شده است. طراحي داخلي آن را شركت PINK OÜ بر عهده داشته است. رستوران در نزديكي درياچه بالتيك واقع شده و سايت رستوران به دريا منتهي مي شود و از سمت شمال و شرق با جاده احاطه شده است. اين طرح يك منظره فوق العاده زيبا از شهر قديمي كه در طرف ديگر خليج تالين وجود دارد را پيش روي افراد قرار مي دهد.

رستوران Noa در استوني ، رستوران در كنار دريا رستوران Noa در استوني ، رستوران در كنار دريا رستوران Noa در استوني ، رستوران در كنار دريا رستوران Noa در استوني ، رستوران در كنار دريا
ادامه

معماري موزه هنرهاي زيبا در اسپانيا


معماري،معماري موزه،معماري فضاي فرهنگي

نويسنده: الهام زمان پور
اين موزه در منطقه باداجوز در اسپانيا واقع شده است. مساحت اين موزه 3298 مترمربع است و در سال 2014 با معماري Estudio Hago ساخته شده است.
ساختار استراتژي هاي معماري براي توسعه پروژه موزه هنرهاي زيبا در باداجوز به معناي بدست آوردن هويت مجدد است: يك محيط مصنوعي جديد (معماري) است كه زمينه شهري (شهر) از طريق محتواي فرهنگي آن (موزه) مي باشد.
ادامه

تجاري‌سازي چاپگرهاي سه بعدي بتن توسط پژوهشگران

چاپگرهاي سه بعدي

نويسنده: كاوه جهان آراي
فناوري چاپ سه‌بعدي ظرفيت‌ فوق‌العاده‌اي دارد، به طوري كه يك شركت چيني توانست 10 خانه را با استفاده از فناوري چاپ سه بعدي در مدت يك روز بسازد. در حقيقت با استفاده از اين فناوري در چند سال آينده اين امكان براي معماران وجود دارد كه تنها با طراحي در صفحه‌ي مانيتور و دادن دستور چاپ، خانه‌ي طراحي شده‌ي خود را به شكل واقعي مشاهده كنند.

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: طراحي معماري،


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۹ آذر ۱۳۹۳ | ۱۲:۳۷:۴۸ | نویسنده : morteza | نظرات (0)

سازه بتني سازه‌اي است كه در ساخت آن از بتن يا به طور معمول بتن آرمه (سيمان، شن، ماسه و پولاد به صورت ميلگرد ساده يا آجدار) استفاده شده باشد. در ساختمان در صورت استفاده از بتن آرمه در قسمت ستون‌ها و شاه تيرها و پي، آن ساختمان يك سازه بتني محسوب مي‌شود.

امروزه بسياري از پلها را از بتن آرمه مي سازند. براي استفاده از پل هاي بلندتر و بيشتر شدن فاصله پايه پلها از تير پيشتنيده استفاده مي شود.

Miyakodagawa bridge01.jpg

محتويات

  • ۱ مزاياي سازه‌هاي بتني
  • ۲ روش‌هاي طراحي سازه‌هاي بتن آرمه
    • ۲.۱ روش تنش مجاز
    • ۲.۲ روش مقاومت نهايي
    • ۲.۳ روش طراحي بر مبناي حالات حدي
  • ۳ پانويس

مزاياي سازه‌هاي بتني

۱- ماده اصلي بتن كه شن و ماسه مي‌باشد ارزان و قابل دسترسي است.
۲- سازه‌هاي بتني كه مطابق با اصول آيين نامه‌اي طراحي و اجرا شده اند، در مقابل شرايط محيطي سخت، مقاومتر از سازه‌هاي ساخته شده با مصالح ديگر هستند.
۳- به علت قابليت شكل پذيري بالاي بتن، امكان ساخت انواع سازه‌هاي بتني نظير پل، ستون و ... به اشكال مختلف ميسر است.[۱]
۴- سازه‌هاي بتني در مقابل حرارت زياد ناشي از آتش سوزي بسيار مقاوم اند. آزمايشات نشان داده اند كه در صورت ايجاد حرارتي معادل ۱۰۰۰ درجه سانتي گراد براي يك نمونه بتن آرمه، حداقل يك ساعت طول مي‌كشد تا دماي فولاد داخل بتن، كه با يك لايه بتني با ضخامت ۲٫۵ سانتي متر پوشيده شده است، به ۵۰۰ درجه سانتي گراد برسد.

روش‌هاي طراحي سازه‌هاي بتن آرمه

به طور كلي هدف از طراحي يك سازه، تامين ايمني در مقابل فروريختگي و تضمين عملكرد مناسب در زمان بهره برداري است. چنانچه مقاومت واقعي يك سازه بطور دقيق قابل پيش بيني بود و در صورتي كه بارهاي وارد بر سازه و اثرات داخلي آنها نيز با همان دقت قابل تعيين بودند، تامين ايمني تنها با ايجاد ظرفيت باربري به ميزان جزئي بيش از مقدار بارهاي وارده ممكن مي گشت. ليكن عوامل نامشخص و خطاهاي احتمالي متعددي در آناليز، طراحي و ساخت سازه‌ها وجود دارند كه يك حاشيه ايمني را در طراحي سازه‌ها طلب مي‌كنند. مهمترين ريشه‌ها و منابع اين خطاها عبارتند از:

الف: بارهايي كه در عمل به سازه وارد مي‌شوند و همچنين توزيع واقعي آنها ممكن است با آنچه در بارگذاري سازه فرض شده است متفاوت باشند.
ب: رفتار واقعي سازه ممكن است با رفتار تئوريك سازه، كه بر اساس آن نيروهاي داخلي اعضا محاسبه مي‌شوند، تفاوت داشته باشد.
ج: مقاومت واقعي مصالح به كار رفته در ساخت سازه ممكن است متفاوت از مقادير فرض شده در محاسبات باشد.
د: ابعاد قطعات و محل واقعي ميلگردها ممكن است دقيقاً مطابق آنچه طراح در محاسبات خود فرض كرده نباشد.

بنابراين، انتخاب يك حاشيه ايمني مناسب امر بسيار دشواري است كه نحوه منظور نمودن آن، به صورت يكي از مشخصه‌هاي اساسي روش‌هاي طراحي در آمده است. به طور كلي طراحي سازه‌هاي بتن آرمه به سه روش زير صورت مي‌گيرد[۲]:

۱: تنش مجاز
۲: مقاومت نهايي
۳: روش طراحي بر مبناي حالات حدي

روش تنش مجاز

اين روش كه قبلاً روش تنش بهره برداري يا روش تنش بار سرويس ناميده مي‌شد، اولين روشي است كه بصورت مدون براي طراحي سازه‌هاي بتن آرمه بكارگرفته شد. در اين روش يك عضو سازه‌اي به نحوي طراحي مي‌شود كه تنش‌هاي ناشي از اثر بارهاي بهره برداري (يا سرويس)، كه به كمك تئوري‌هاي خطي مكانيك جامدات محاسبه مي‌شوند، از مقادير مجاز تنش‌ها تجاوز نكنند. منظور از بارهاي بهره برداري يا سرويس بارهايي نظير: بار زنده، بار مرده، بار برف و بار زلزله هستند. اين بارها توسط آيين نامه‌هاي بارگذاري، مانند مبحث ششم مقررات ملي ساختمان تعيين مي‌شوند. در اين روش منظور از تنش مجاز تنشي است كه از تقسيم تنش حدي ماده، نظير مقاومت فشاري براي بتن و مقاومت تسليم براي فولاد، بر ضريب بزرگتر از واحد، به نام ضريب اطمينان به دست مي‌آيد. تنش‌هاي مجاز مصالح توسط آيين نامه‌هاي محاسباتي تعيين مي‌شوند. به عنوان مثال مطابق آيين نامه ACI مقدار تنش فشاري مجاز بتن f ' c ۰٫۴۵مي باشد.

بدين ترتيب مراحل اين روش بطور خلاصه به ترتيب زير هستند:
۱: تعيين بارهاي وارد بر سازه
۲: آناليز سازه و تعيين تنش‌ها در مقاطع مختلف به كمك تئوري‌هاي كلاسيك اجسام الاستيك
۳: تعيين تنش‌هاي مجاز با استفاده از يك آيين نامه محاسباتي
۴: طراحي نهايي مقطع با اين محدوديت كه در هيچ نقطه‌اي از سازه تنش‌هاي ايجاد شده از تنش‌هاي مجاز تجاوز نكنند.
اين روش به دليل سادگي و سهولت كاربرد تا چندي قبل به عنوان قابل استفاده‌ترين روش طراحي سازه‌هاي بتن آرمه مطرح بود. ليكن نقاط ضعف اين روش استفاده از آن را محدود كرده است. مهمترين اين نقاط ضعف عبارتند از:
الف: در اين روش ايمني به كمك تنها يك ضريب (ضريب اطمينان) و در يك مرحله منظور مي‌شود، از آنجا كه عواملي كه لزوم تامين يك حاشيه ايمني را ايجاب مي‌كنند داراي ريشه‌ها و شدت‌هاي متفاوت هستند، در نظر گرفتن آنها تنها با كمك يك ضريب غير منطقي است.
ب: بتن ماده‌اي است كه تنها تا تنش‌هاي معادل نصف مقاومت فشاري آن به صورت الاستيك و خطي عمل مي‌كند. بنابراين با بكار بردن درصدي از مقاومت فشاري بتن در محاسبات نمي‌توان اطلاعي از ضريب اطمينان كلي سازه در مقابل فروريختگي به دست آورد.
ج: به كار بردن اين روش در طراحي بعضي مقاطع با اشكالات تئوريك مواجه است. به عنوان مثال در مقاطع خمشي تنش واقعي فولاد غالباً كمتر از مقداري است كه با اين روش محاسبه مي‌شود.
تا سال ۱۹۵۶ ميلادي روش تنش‌هاي مجاز مبناي محاسبات در آيين نامه ACI بود. اين روش از سال ۱۹۷۷ تنها در قسمت ضمائم آيين نامه و تحت عنوان روش ديگر طراحي جا داده شد.[۳]

روش مقاومت نهايي

روش مقاومت نهايي كه در آيين نامه ACI به نام روش طراحي بر مبناي مقاومت موسوم است، حاصل مطالعات گسترده روي رفتار غير خطي بتن و تحليل دقيق مسئله ايمني در سازه‌هاي بتن آرمه مي‌باشد. روند طراحي در اين روش را مي‌توان به صورت زير خلاصه نمود:

۱: باربهره برداري به وسيله ضريبي موسوم به ضريب بار افزايش داده مي‌شود، بار حاصله را اصطلاحاً بار ضريبدار يا بار نهايي مي نامند.
۲: بارهاي ضريبدار بر سازه اعمال مي‌شوند و به كمك روش‌هاي خطي آناليز سازه ها، نيروي داخلي مقاطع محاسبه مي‌شود. به اين نيروي داخلي اصطلاحاً مقاومت لازم گفته مي‌شود. مقاومت لازم در يك مقطع شامل: مقاومت خمشي لازم، مقاومت برشي لازم، مقاومت پيچشي لازم و مقاومت بار محوري لازم است.
۳: براي هر مقطع، مقاومت طراحي آن از حاصلضرب مقاومت اسمي در ضريبي كوچكتر از واحد به نام ضريب كاهش مقاومت به دست مي‌آيد. مقاومت اسمي، حداكثر مقاومتي است كه مقطع قبل از گسيختگي از خود نشان مي‌دهد. مقاومت اسمي يك مقطع مشتمل است از: مقاومت خمشي اسمي، مقاومت برشي اسمي، مقاومت پيچشي اسمي و مقاومت بار محوري اسمي.
۴: طراحي مقطع به نحوي كه در آن مقاومت لازم از مقاومت طراحي كمتر باشد.
روش طراحي بر مبناي مقاومت، امروزه اساس كار طراحي سازه‌هاي بتن آرمه مي‌باشد.[۴]

روش طراحي بر مبناي حالات حدي

به منظور تكامل روش مقاومت نهايي، به ويژه از نظر نحوه منظور نمودن ايمني، روش طراحي بر مبتاي حالات حدي ابداع گرديد. اين روش هم اكنون مبناي طراحي در تعدادي از آيين نامه‌هاي اروپايي است، با اين حال اين روش هنوز نتوانسته است جاي روش مقاومت نهايي را در آيين نامه ACI بگيرد. اين روش از نظر اصول محاسبات مربوط به مقاومت، مشابه روش طراحي بر مبناي مقاومت است و تفاوت عمده آن با روش قبل، در نحوه ارزيابي منطقي تر ظرفيت باربري و احتمال ايمني اعضا مي‌باشد. در اين روش نيازهاي طراحي با مشخص كردن حالات حدي تعيين مي‌شوند. منظور از حالات حدي شرايطي است كه در آنها سازه مورد نظر خواسته‌هاي طرح را تامين نمي‌كند. طراحي سازه با توجه به سه حالت حدي زير صورت مي‌گيرد[۵]:

۱: حالت حدي نهايي، كه مربوط به ظرفيت باربري مي‌شود.
۲: حالت حدي تغيير شكل (مانند تغيير مكان و ارتعاش اعضا)
۳: حالت حدي ترك خوردگي يا بازشدن ترك ها

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: سازه بتني،


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۹ آذر ۱۳۹۳ | ۱۲:۱۶:۲۲ | نویسنده : morteza | نظرات (0)

 طبيعت پر از زيبايي است. اما آيا چيزي زيباتر از قدم زدن در تونل درختي در روزهاي گرم تابستان خواهد بود؟ فرقي نمي‌كند كه اين درختان به طور طبيعي، تصادفي يا با كمك باغبانان اين گونه شكل تونل به خود گرفته‌اند، اين مكان‌ها براي تمام كساني كه زير آن قدم مي‌زنند لذت بخش خواهد بود.
 
من اطمينان دارم كه بسياري از طاق‌هاي پر زرق و برق تاريخ مانند طاق‌هاي كليساي گوتيك از اين فرم‌هاي طبيعت الهام گرفته است.
 
ما در اين جا تعدادي از زيباترين تونل‌هاي درختي را برايتان آورده‌ايم.

راه تاريك در ايرلند شمالي

 رويايي‌ترين تونل‌هاي جهان,زيباتربن تونل‌هاي جهان

 رويايي‌ترين تونل‌هاي جهان

رويايي‌ترين تونل‌هاي جهان,زيباتربن تونل‌هاي جهان

خياباني در بن، آلمان

رويايي‌ترين تونل‌هاي جهان,زيباتربن تونل‌هاي جهان

تونل گل ويستريا در ژاپن

رويايي‌ترين تونل‌هاي جهان,زيباتربن تونل‌هاي جهان

  رويايي‌ترين تونل‌هاي جهان

رويايي‌ترين تونل‌هاي جهان,زيباتربن تونل‌هاي جهان

كوچه بلوط در امتداد رودخانه مي سي سي پي در خارج از نيواورلئان، لوييزيانا

رويايي‌ترين تونل‌هاي جهان,زيباتربن تونل‌هاي جهان

جاكاراندا در آفريقاي جنوبي

رويايي‌ترين تونل‌هاي جهان,زيباتربن تونل‌هاي جهان

تونل عشق در اكراين

رويايي‌ترين تونل‌هاي جهان,زيباتربن تونل‌هاي جهان

  رويايي‌ترين تونل‌هاي جهان

 رويايي‌ترين تونل‌هاي جهان,زيباتربن تونل‌هاي جهان

خياباني در جرز، اسپانيا

رويايي‌ترين تونل‌هاي جهان,زيباتربن تونل‌هاي جهان

تونل درختي جينكگو در ژاپن

رويايي‌ترين تونل‌هاي جهان,زيباتربن تونل‌هاي جهان

راه شكوفه (مكان نامعلوم)

رويايي‌ترين تونل‌هاي جهان,زيباتربن تونل‌هاي جهان

راه بامبو در كيوتو، ژاپن

رويايي‌ترين تونل‌هاي جهان,زيباتربن تونل‌هاي جهان


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: رويايي‌ترين تونل‌هاي جهان،


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۹ آذر ۱۳۹۳ | ۱۱:۱۵:۳۵ | نویسنده : morteza | نظرات (0)

اين پل‌ها هر كدام لقبي دارند: بزرگ‌ترين، طولاني‌ترين، شلوغ‌ترين و... همه اين پل‌ها يك ويژگي مشترك دارند؛ اجداد ما حتي در روياي خود هم نمي‌توانستند آن‌ها را تصور كنند. اين پل‌ها شگفتي‌هاي مهندسي و معماري هستند و در واقع شكل گرفتن هر كدام آن‌ها نشانگر قدرت و توانايي انسان است و البته تمام اين پل‌ها هم جاذبه‌هاي گردشگري و قطب‌هاي جذب توريست هستند.
 

(Tower Bridge (London, England
پل برج (لندن ، انگلستان)
 


اين پل كه توسط Horace Jones & Wolfe Barry طراحي و در سال 1894 تكميل شد، يكي از مشهور ترين نمادها در لندن است. اين پل 800 فوت طول و 28 فوت فضاي زيرين دارد و وسط آن به 140 فوت افزايش مي يابد كه كشتي ها مي توانند از پايين رودخانه Thames عبور كنند. در قديم كه كالاها بجاي هوايي از راه زميني حمل مي شدند اين پل در روز 50 بار بالا برده مي شد، ساخت اين پل با 432 كارگر ظرف 8 سال به اتمام رسيد، در آن زمان 70000 تن بتن در دو پايه ي پل با فرو بردن 2 باسكول متعادل كننده در جاي خود، كه هر يك 1000 تن وزن داشتند ريخته شد و سپس براي پوشش 11000 تن فولاد در زير، تمام پل ملبس به سنگ پرتلند و گرانيت كورنيش شد.


(Golden Gate Bridge (San Francisco, US
پل گلدن گيت (سانفرانسيسكو ، ايالات متحده امريكا)

اين پل طولاني ترين پل جهان جمعا بطول 8.921 فوت كه در سال 1937 تكميل شد شايد مشهورترين پل زمان باشد. اين پل كه در سان فرانسيسكو واقع است، موفقيت عظيم در ساخت و ساز زمان خود بود. در ساخت اين پل ركورد ايمني، بگونه اي بود كه تنها 11 كارگر در طول عمليات ساختماني كشته شدند و 11 نفر ديگر به مدد شبكه ي نوين ايمني كه در زير كار قرار داده شده بود نجات يافتند شكسته شد، عكس هاييكه توسط هزاران توريست همه ساله از پل گرفته مي شود، شاخص رنگ قرمز بواقع پرتقالي بين المللي (International Orange) بوده و در اصل اين رنگ براي افزايش قدرت ديد در شرايط مه آلود بودن هوا كه مشابهت با منطقه ي خليج دارد انتخاب شده، اين پل با 1.3 ميليون دلار زير بودجه پيش بيني شده، بمبلغ 27 ميليون دلار ، 100000 خودرو روزانه بطور متوسط به نتيجه رسيد و براي نگهداري به 38 نقاش بطور فول تايم نيز نياز دارد. تعداد 26 نفر كه از ارتفاع 220 فوتي با سرعت 75 مايل در ساعت و فاصله ي زماني 4 ثانيه به پايين پرت شده اند جان سالم بدر برده اند.


(Sydney Harbour Bridge (Sydney, Australia
پل بندرگاه سيدني (سيدني ، استراليا)

در حاليكه جشن هفتادو پنجمين سال تولدش در سال 2007 گرفته ميشد، اين پل همچنان در صدر پل هاي جهان از نظر وسيعترين مقاطع طولاني پل در جهان ( هر مقطع 3.770 فوت)‌ باقي مانده است، اين پل ملقب به چوب رختي است بلحاظ قوسي شكل بودنش، معمولا از پل و خانه ي اپرا كه در مجاورتش واقع هست عكس برداري مي شود، اين زوج بعنوان يكي از بهترين تصاوير براي شهر و خود استراليا عمل مي كنند، اندازه ي بزرگترين مقطع 1.650 فوت كه در بلندترين نقطه ي قوس 429 فوت بالاي سطح درياست، براي ساخت اين پل مي بايستي 800 خانه خراب مي شدند و هزينه ي آن با 1400 كارگر ظرف مدت 8 سال حدود 12 ميليون دلار شد و عاقبت پل سيدني در سال 1998 تكميل شد.


(Ponte Vecchio (Florence, Italy
پنته وكيو (فلورانس ، ايتاليا)
شهر پنته وكيو يكي از مشهور ترين نقاط گردشگري ايتاليا است و عقيده بر آنست كه از قديمي ترين سازندگان پل قوسي با سنگ هاي يك تكه و چند تكه در جهان باشد، گرچه تكه هاي قديمي تر ناتمام هم وجود دارد، اين پل در اصل از چوب ساخته شده بود تا اينكه در سال 1333 توسط سيل منهدم شد و 12 سال بعد با استفاده از سنگ دوباره ساخته شد، شهرت آن بخاطر داشتن مغازه هايش است و از هر گروهي اعم از غرفه هاي تجار و قصابها تا دكه هاي فروشندگان لوازم هنري و يادگاري (سوغاتي) را در خود جاي داده است.


(Gateshead Millenium Bridge (Gateshead, England
پل هزاره و آبنماي گيت شيد (شمال شرق انگلستان)

جايزه 44 ميليون دلاري پل ميلنيوم گيت شيد، براي اولين بار و تنها پل "tilting" (كج ، شبدار ، در نوسان ) در جهان در نظر گرفته شده است، رم هاي هيدروليكي در انتهاي دو طرف پل اين امكان را فراهم مي آورد كه براي عبور كشتي هاي كوچك پل قدري كج شود و اين تكنولوژي نوين باعث گشت كه طراحان آن برنده ي جايزه ي معتبر و آبرومند "Stirling Prize" براي آرشيتكت در سال 2002 گردند ، 19000 تن بتن در فندانسيون هاي به عمق 98 فوت (33 متر) و فولاد (ميلگرد) كافي براي ساخت 64 راهروي 2 تيركه، پل را به مقاومت در برابر برخورد يك كشتي 4000 تني كه با سرعت 4 نات در حركت است قادر مي سازد.


(Erasmusbrug (Rotterdam, Netherlands
پل اراسمبورگ يا سوان (رتردام ، هلند)

ملقب به Swan (قو) بلحاظ شكل اسكلت فلزي مهار پل، ساخت اين پل كه به منظور ارتباط بين شمال و جنوب شهر رتردام طراحي شده بود در سال 1996 خاتمه يافت، براي امكان عبور كشتي ها طاق جنوبي از ارتفاع قابل توجه 292 فوتي پل بلند باسكولي برخوردار است كه در سال 2005 در فيلمي به نام Who Am I (من كي هستم) بنمايش در آمد كه در آن هواپيماهاي مسابقه اي از زير آن پرواز كردند. ساخت اين پل با بلندي 2.650 فوت و وزن 6.800 تن كه در سال 1996 كامل شد، 110 ميليون دلار خرج برداشت به محض آنكه پل بروي ترافيك گشوده شد معلوم شد كه پل بر اثر باد تاب مي خورد كه اين مشكل با استفاده از ابزار هاي تعيين كننده ي فشار هوا (دمپر) مرتفع گرديد.


(Westminster Bridge (London, England
پل وستمينستر (لندن ، انگلستان)

يكي از آثار ماندگار و زيباي شهر لندن، پل وستمينستر است كه از رودخانه تيمز عبور مي كند و در كنار آن كاخ وستمينستر، كليساي وستمينستر، ساعت محبوب بيگ‌بن و همچنين چرخ فلك چشم لندن قابل مشاهده است. اين پل در سال 1769 افتتاح شد.


(Millau Bridge (Tarn Valley, France
پل ميلو (دره ي ترن ، فرانسه)

اين پل به ارتفاع 1.125 فوت (338 متري) روي دره ي ترن در جنوب فرانسه قرار دارد كه بزرگترين پل كابلي جهان محسوب مي شود. بطوريكه مي گويند رانندگي بر روي اين پل مثل آنست كه در آن احساس مي كني در پروازي. ساخت اين پل كه قدري بلندتر از برج ايفل است سه سال به طول انجاميد و در سال 2004 به روي عموم باز شد، در حاليكه اين پل مناظر بسيار زيبايي را از دره ي زير خود به تصوير مي كشد، همينكه مه پايين مي آيد ديگر مسير مناسبي براي آنانكه قلبشان ضعيف است نخواهد بود، بطور كل طول اين پل 8.071 فوت ( 2.420 متر) با طاق تكي در 1.122 فوتي (336 متري) و حداكثر ارتفاع از زير آن 886 فوت (266 متر) است، بطور خلاصه اين پل بسيار احساس برانگيز هم بر روي كاغذ و هم در حيات واقعي مي باشد، دكل پل با 7 اسكلت فلزي به وزن 36000 تن مسقف شده است. يكسري از هفت تيرك، هر يك به بلندي 292 فوت (88 متر) و به وزن 700 تن به اسكلتهاي فلزي مربوط پيوسته اند.


(Fehmarn Belt Bridge (Baltic Sea, Germany and Denmark
پل تسمه اي فهمارن (درياي بالتيك ، آلمان و دانمارك)

هنگاميكه در سال 2018 پل فهمارن كامل شود امتدادي به طول 11.8 مايلي دست خواهد يافت و جزيره ي آلماني فهمارن را به جزيره ي دانماركي لولاند با هزينه ي تقريبي 2.2 بيليون دلار متصل مي سازد. نقشه هاي اوليه نشان مي دهند كه پل با 3 اسكلت فلزي كابلي، هر كدام به طول تقريبي 2.375 فوت (712)‌ متر كه بوسيله ي 4 ستون به بلندي 918 فوت حمايت شده و داراي 213 فوت (64 متر) بلندي زير آن مي باشد خواهد بود، پل پيشنهادي جنجال هايي را توسط كاسبها و طرفداران منابع طبيعي كه از لطمه خوردن به حيات وحش محل واهمه دارند بوجود آورده است.


(The Kintaikyo Bridge (Iwakuni, Japan
پل كيتايكيو (آيواكاني، ژاپن)

احتمالا يكي از پل هاي بد شانس در دنيا پل باز سازي شده كيتايكيو در شهر ايواكاني است كه در سال 1673 پس از انجام هر اقدامي در جهت عبور از رودخانه ي نيشيكي Nishiki، بر اثر سيلاب هاي فصلي فرو ريخت. شايان ذكر است كه آرك هاي چوبي آن تا سال 1950 در جاي خود محكم باقي ماندند تا اينكه عاقبت طوفان آنها را هم ويران ساخت، با وجود با اين نيت كه دوباره ضربه نخورد، سه سال بعد پل دوباره بازسازي شد و تا امروز قابل عبور مي باشد.


(Oresund Bridge (Oresund Strait, Denmark and Sweden
پل ارساند (تنگه دانمارك و سوئد)

اين پل بالغ بر 25000 فوت طول و 669 فوت ارتفاع دارد. پل كابلي ارساند براي اتصال دانمارك به سوئد در سال 2000 افتتاح شد، كل پل كه 82000 تن وزن دارد داراي طولاني ترين مقاطع پل كابلي ( هر تكه 1.608 فوت) در جهان است و روزانه 60000 مسافر را با اتومبيل، اتوبوس و قطار از خود عبور مي دهد. با رانندگي از دانمارك شما ابتدا از جزيره ي ساخته شده (مصنوعي) ‌Peberholm عبور كرده و در تونل 13.287 فوتي زير دريا ناپديد شده و سپس شما را از پل ارساند، قبل از آنكه سفرتان به سوئد كامل شود عبور مي دهد، عبور از پل ارساند ارزان تمام نمي شود ( بيش از 53 دلار هر ماشين) گرچه براي مسافريني كه مكرر رفت و آمد مي كنند تخفيف نزولي داده مي شود كه با توجه به هزينه ي 3.8 ميليارد دلاري آن تعجبي ندارد.

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پل هاي معروف و محبوبه جهان،


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۹ آذر ۱۳۹۳ | ۰۸:۰۸:۴۳ | نویسنده : morteza | نظرات (0)

انواع بتن سبك و كاربرد و تاريخچه و روش هاي ساخت بتن سبك

                         تاريخچه ساخت و كاربرد بتن سبك

اولين گزارشهاي تاريخي در مورد كاربرد بتن سبك و مصالح سبك وزن به روم باستان بر مي گردد. روميان در احداث معبد پانتئون و ورزشگاه كلوزيوم از پوميس كه نوعي مصالح سبك است استفاده كرده اند. كاربرد بتن سبكدانه پس از توليد سبكدانه هاي مصنوعي و فراوري شده در اوايل قرن بيستم وارد مرحله جديدي شد. در سال 1918، S. J. Hayde با استفاده از كوره دوار اقدام به منبسط كردن رس و شيل كرد و بدينوسليه سبكدانه اي مصنوعي توليد كرد كه از آنها در ساخت بتن استفاده شد. توليد تجاري روباره هاي منبسط شده نيز از سال 1928 آغاز گرديد.
اين سبكدانه مصنوعي در هنگام جنگ جهاني اول به دليل محدوديت دسترسي به ورق فولادي براي ساخت كشتي بكار رفت. كشتي Atlantus به وزن 3000 تن كه با بتن سبك هايديتي ساخته شد، در اواخر سال 1918 به آب افتاد. در سال 1919 كشتي Selma به وزن 7500 تن و طول 132 متر با همين نوع بتن ساخته و به آب انداخته شد. تا آخر جنگ جهاني اول و سپس تا سال 1922 كشتي ها و مخازن شناور متعددي ساخته شد كه يكي از آن ها Peralta تا سال هاي اخير شناور بود.

انواع كاربرد و روش هاي ساخت در ادامه مطلب ....

                         تاريخچه ساخت و كاربرد بتن سبك

اولين گزارشهاي تاريخي در مورد كاربرد بتن سبك و مصالح سبك وزن به روم باستان بر مي گردد. روميان در احداث معبد پانتئون و ورزشگاه كلوزيوم از پوميس كه نوعي مصالح سبك است استفاده كرده اند. كاربرد بتن سبكدانه پس از توليد سبكدانه هاي مصنوعي و فراوري شده در اوايل قرن بيستم وارد مرحله جديدي شد. در سال 1918، S. J. Hayde با استفاده از كوره دوار اقدام به منبسط كردن رس و شيل كرد و بدينوسليه سبكدانه اي مصنوعي توليد كرد كه از آنها در ساخت بتن استفاده شد. توليد تجاري روباره هاي منبسط شده نيز از سال 1928 آغاز گرديد.
اين سبكدانه مصنوعي در هنگام جنگ جهاني اول به دليل محدوديت دسترسي به ورق فولادي براي ساخت كشتي بكار رفت. كشتي Atlantus به وزن 3000 تن كه با بتن سبك هايديتي ساخته شد، در اواخر سال 1918 به آب افتاد. در سال 1919 كشتي Selma به وزن 7500 تن و طول 132 متر با همين نوع بتن ساخته و به آب انداخته شد. تا آخر جنگ جهاني اول و سپس تا سال 1922 كشتي ها و مخازن شناور متعددي ساخته شد كه يكي از آن ها Peralta تا سال هاي اخير شناور بود.
برنامه ساخت كشتي ها در اواسط جنگ جهاني دوم متوقف شد و دوباره به دليل محدوديت توليد ورق فولادي مورد توجه قرار گرفت. تا پايان جنگ جهاني دوم 24 كشتي اقيانوس پيما و 80 بارج دريايي ساخته شد كه ساخت آن ها در دوران صلح، اقتصادي محسوب نمي گشت. ظرفيت اين كشتي ها 3 تا 140000 تن بود.
در سال 1948 اولين ساختمان با استفاده از شيل منبسط شده در پنسيلوانياي شرقي احداث گرديد. در ادامه، از سال 1950 ساخت بتن سبك گازي اتوكلاو شده در انگلستان متداول شد. اولين ساختمان بتن سبكدانه مسلح در اين كشور كه يك ساختمان سه طبقه بود در سال 1958 و در شهر برنت فورد احداث گرديد.
ساختمان هتل پارك پلازا در سنت لوئيز، ساختمان 14 طبقه اداره تلفن بل جنوب غربي در كانزاس سيتي در سال 1929 از جمله ساختمان هاي دهه 20 و 30 ميلادي ساخته شده در آمريكاي شمالي با استفاده از بتن سبك هستند. ساختمان 42 طبقه در شيكاگو، ترمينال TWA در فرودگاه نيويورك در سال 1960، فرودگاه Dulles در واشنگتن در سال 1962، كليسايي در نروژ در سال 1965، پلي در وايسبادن آلمان در سال 1966 و پل آب بر در روتردام هلند در سال 68 از جمله ساختمان هايي هستند كه با بتن سبكدانه ساخته شده اند.
در هلند، انگلستان، ايتاليا و اسكاتلند نيز در دهه 70 و 80 پل هايي با دهانه هاي مختلف ساخته و با موفقيت بهره برداري شده اند. در سال هاي 1970 ساخت بتن سبكدانه پرمقاومت آغاز شد و در دهه 80 به دليل نياز برخي شركت هاي نفتي در امريكا و نروژ براي ساخت سازه ها و مخازن ساحلي و فراساحلي مانند سكوهاي نفتي يك رشته تحقيقات وسيع براي ساخت بتن سبكدانه پرمقاومت در اين دو كشور با هدايت واحد آغاز شد كه نتايج آن در اواخر دهه 80 و اوايل دهه 90 منتشر گشت.
در ساليان اخير نيز استفاده بتن سبك در دال سقف ساختمانهاي بلند مرتبه، عرشه پلها و ديگر موارد مشابه و همچنين كاربردهاي خاص مانند عرشه و پايه دكلهاي استخراج نفت كاربرد فراواني يافته است.

1-   طبقه بندي بتن سبك بر مبناي مقاومتي

بتن‌هاي سبك از ديدگاه مقاومتي در سه دسته طبقه‌بندي مي‌شوند كه عبارتند از بتن سبك غيرسازه‌اي، بتن سبك سازه‌اي و بتن سبك با مقاومت متوسط كه در ادامه به آن پرداخته مي شود.بتن سبك غيرسازه‌اي كه معمولاً به عنوان جداسازهاي سبك مورد استفاده قرار مي‌گيرد، داراي جرم مخصوص كمتر از 800 كيلوگرم بر مترمكعب است. با وجود جرم مخصوص كم، مقاومت فشاري آن حدود 35/0 تا 7 نيوتن بر ميليمترمربع مي‌باشد. از معموليترين سنگدانه‌هاي مورد مصرف در اين نوع بتن مي توان به پرليت (نوعي سنگ آذرين) و ورميكوليت (ماده‌اي با ساختار ورقه‌اي شبيه ليكا)اشاره كرد.

بتن‌هاي سبك سازه‌اي داراي مقاومت و وزن مخصوص كافي مي‌باشند، به گونه‌اي كه مي توان از  آن‌ها در اعضاي سازه‌اي استفاده كرد. اين بتن‌ها عموماً داراي جرم مخصوصي بين 1400 تا 1900 كيلوگرم بر مترمكعب بوده و حداقل مقاومت فشاري تعريف شده براي آنها 17 نيوتن بر ميليمتر مربع (مگاپاسكال) مي باشد. در بعضي حالات امكان افزايش مقاومت تا 60 نيوتن بر ميليمتر مربع نيز وجود دارد. در مناطق زلزله خيز، آيين‌نامه‌ها حداقل مقاومت فشاري بتن سبك را به 20 نيوتن بر ميليمتر مربع محدود مي‌كنند.

بتن‌هاي سبك با مقاومت متوسط، از لحاظ وزن مخصوص و مقاومت فشاري در محدوده‌اي بين بتن‌هاي سبك غيرسازه ا‌ي و سازه‌اي قراردارند، به گونه‌اي كه مقاومت فشاري آنها‌ بين 7 تا 17 نيوتن بر ميليمترمربع و جرم مخصوص آن‌ها بين 800 تا 1400 كيلوگرم بر مترمكعب مي باشد.

1-1- بتن سبك غيرسازه‌اي

اين نوع بتن‌ها با جرم مخصوصي معادل 800 كيلوگرم بر مترمكعب و كمتر، به عنوان تيغه‌هاي جداساز و عايق‌هاي صوتي در كف بسيار مؤثر هستند. اين نوع بتن مي‌تواند در تركيب با مواد ديگر در ديوار، كف و سيستم‌هاي مختلف سقف مورد استفاده قرار گيرد. مزيت عمده آن، كاهش هزينه‌هاي لازم براي تهويه‌ي گرمايي يا سرمايي فضاهاي داخلي ساختمان و كاهش انتقال صوت بين طبقات و فضاهاي ساختمان مي باشد. بتن‌هاي سبك غيرسازه‌اي بر اساس ساختارداخلي مي‌توانند به دو گروه جداگانه تقسيم‌بندي شوند.

دسته اول بتن‌هاي اسفنجي كه در حين ساخت آن‌ها با ايجاد كف، حباب‌هاي هوا در خمير سيمان يا در ملات سيمان - سنگدانه ايجاد مي گردد. كف مورد نظر يا از طريق مواد كف‌زا در حين اختلاط توليد شده و يا به صورت كف آماده به مخلوط اضافه مي‌شود. بتن اسفنجي مي‌تواند جرم مخصوصي تا حدود 240 كيلوگرم بر مترمكعب داشته باشد.

 دسته دوم بتن با سنگدانه سبك يا به اختصار بتن سبكدانه است كه با استفاده از پرليت، ورميكوليت منبسط شده و يا ديگر سبكدانه هاي طبيعي و مصنوعي ساخته مي‌شوند. جرم مخصوص خشك اين مخلوط بين 240 تا 960 كيلوگرم بر مترمكعب مي‌باشد.

امروزه اضافه كردن ريزدانه‌هايي با وزن معمولي، موجب افزايش وزن بتن و مقاومت آن مي شود، ليكن به منظورحصول خواص عايق‌بندي حرارتي (ضريب انتقال حرارت پايين)، حداكثر جرم مخصوص به 800 كيلوگرم در مترمكعب محدود مي‌گردد.

هنگام ساخت و استفاده از بتن سبك غيرسازه‌اي، سعي بر اين است كه با كاهش وزن بتوان خصوصيات عايق حرارتي را افزايش داد، اما ذكر اين مطلب ضروري است كه باكاهش وزن مخصوص بتن، مقاومت آن نيز كاهش مي‌يابد. مقاومت فشاري و وزن مخصوص بتن، ارتباط نزديكي با هم دارند و با افزايش وزن مخصوص، بالطبع بايد مقاومت بالاتري را انتظار داشت. با توجه به مقاومت به دست آمده از اين نوع بتن، محل كاربرد آن تعيين مي گردد. به عنوان مثال بتن‌هايي با مقاومت فشاري حدود 7/0 نيوتن بر ميليمترمربع و كمتر براي عايق‌سازي لوله‌هاي بخار زيرزميني مناسب هستند و از بتن‌هاي با مقاومت بالاتر تا حدود 5/3 نيوتن بر ميليمتر مربع در پياده‌روها استفاده مي شود. بايد توجه داشت كه انقباض بتن‌هاي سبك در هنگام خشك شدن در اكثر موارد و به خصوص در موارد حذف سنگدانه‌هاي درشت از مخلوط، همواره مشكل‌ساز است.

1-2- بتن سبك با مقاومت متوسط

بتنهاي سبك موجود در اين طبقه عمدتا از نوع بتنهاي سبكدانه و بتنهاي با ساختار باز مي باشند. به عبارت ديگر براي كاهش چگالي بتن از سنگدانه هاي سبك طبيعي يا مصنوعي استفاده شده است. سبكدانه هاي مورد استفاده در بتنهاي سبك با مقاومت متوسط معمولا از يكي از روشهاي آهكي شدن (تكليس)، سنگدانه‌ي كلينگر، محصولات منبسط شده‌اي نظير روباره‌هاي منبسط شده، خاكستر بادي، شيل و اسليت يا سنگدانه‌هاي توليدي از مصالح طبيعي مانند پوكه سنگ‌هاي آذرين و سنگ‌هاي آذرين متخلخل (توف) توليد مي‌شوند. جرم مخصوص بتن ساخته شده با سنگدانه‌هاي فوق بين 800 تا 1400 كيلوگرم بر مترمكعب است. كاربرد مواد افزودني نظير تسريع كننده‌ها و روان‌كننده‌ها مي‌تواند در تغيير مقاومت بتن‌هاي ساخته شده با سنگدانه‌هاي توليد شده از روش‌هاي مذكور موثر باشد. كاربرد اين بتنها معمولا در بلوكهاي مجوف بتني، كف سازيها و موارد مشابه است.

1-3- بتن سبك سازه اي

بتنهاي سبك سازه اي بتنهايي هستند كه علي رغم دارا بودن چگالي كمتر از 2000 كيلوگرم بر مترمكعب، مقاومت فشاري بيش از 17 مگاپاسكال دارند. ساخت اين بتنها صرفا با استفاده از سنگدانه هاي سبك و مقاوم امكان پذير است. تمام بتنهاي سبك سازه اي از خانواده بتن هاي سبكدانه مي باشند كه در آن براي كاهش وزن مخصوص بتن از سنگدانه هاي سبك استفاده شده است. به اين دليل بعضا از عبارات بتن سبكدانه و بتن سبك سازه اي براي بيان يك مفهوم استفاده مي شود. در بتن‌هاي سبكدانه سازه‌اي از سنگدانه‌هايي استفاده مي‌شود كه بتن ساخته شده مقاومتي بيش از 17 مگاپاسكال و جرم مخصوصي كمتر از 2000 كيلوگرم بر مترمكعب را دارا باشد. سنگدانه‌هايي كه اين شرايط را عموماً برآورد مي‌كنند و طبق استاندارد ASTM-C330 براي ساخت بتن سبك سازه‌اي مورد استفاده قرار مي گيرند، عمدتا عبارتند از:

الف) شيل، رس و اسليت منبسط شده در كوره‌ي دوار

ب)سنگدانه هايي كه از فرآيند هاي كلوخه اي شدن به دست مي آيند

ج) سرباره‌هاي منبسط شده

د) پوكه‌هاي معدني

هـ) پوكه‌هاي صنعتي

و) خاكستر بادي ته نشين شده

تأمين مقاومت فشاري معادل 20 نيوتن بر ميليمترمربع و بيشتر با بعضي از اين سنگدانه‌ها امكان‌پذير است. شرايط ساير سنگدانه‌ها نيزطوري است كه قادر به حصول حداقل مقاومت فشاري مقرر شده براي بتن سبك سازه‌اي مي‌باشند. همانطور كه پيش از اين ذكر شد،‌ مقاومت بتن سبك ‌تابعي از جرم مخصوص آن است. بايد توجه داشت كه جرم مخصوص بتن عمدتاً متأثر از جرم مخصوص سنگدانه‌هاي مصرفي است، به گونه‌اي كه استفاده از مصالح سبكتر موجب كاهش وزن مخصوص بتن مي شود. ولي استفاده از مصالح سنگين‌تر از سبكدانه‌ها، لزوماً باعث افزايش مقاومت بتن ساخته شده نخواهد شد. بيشترين مقاومت بتن سبكدانه معمولا وقتي حاصل مي شود كه از سبكدانه هاي ساخته شده از شيل، رس و اسليت منبسط شده در فرآيند كوره دوار براي سبك سازي چگالي بتن استفاده گردد.


پيشينه بتن سبك در ايران:

توليد بتن سبك در ايران تا سالهاي اخير به صورت سنتي با استفاده از دانه‌هاي سبكي چون رس شكفته، سنگ پا، پوكه معدني و يا بتن‌هاي گازي توليد مي گرديد كه هركدام معايبي از نظر جذب رطوبت، تخريب طبيعت و محدوديت عرصه كاربرد، دارا مي ‌باشند. اما امروزه با تزريق هوا در داخل اختلاط ماسه و سيمان، امكان سبك نمودن وزن آن هرچه بيشتر فراهم و اختلاط‌هاي كم‌ وزن (300 تا 1700 كيلوگرم بر مترمكعب) تحت نام بتن سبك هوادار Foamed Concrete توليد مي‌گردد.

در حاليكه در كشورمان ايران، استفاده از محصولات سنتي (آجر فشاري، بتن معمولي، چوب و ...) ، بدون توجه به تخريب طبيعت زيبا (تبديل خاك رس ،به مثابه طلاي قرمز، به مصالح ساختماني) و بلاياي طبيعي همچون زمين‌لرزه، آتش‌سوزي، اتلاف منابع انرژي پايان پذير و ... صورت مي گيرد، جامعه مهندسي جهان به اين مهم دست يافته است كه براي داشتن نگاهي دقيق به پايداري سازه‌ها - با عمر مفيد حداقل 500 سال- بايد از مصالح مرغوب ديگري استفاده نموده و مسكني كه داراي خصوصيات ضد آتش، ضد پوسيدگي و حشرات، عدم جذب رطوبت، جذب صوت، عايق حرارت، مقاوم در برابر يخ‌ زدگي و راحت و مدرن با عمر قرن‌ها توليد نمايد. در اين راستا اغراق نيست اگر ادعا شود كه تفكر حاضر با شناسايي بتن سبك هوادار “Foamed Light Weight Concrete” به واقعيت پيوسته است.

بتن سبك هوادار
عمده بتن معمولي توليد شده در وزن kg/m32400 مي‌باشد كه با داشتن وزن سنگين، اجراي سخت، عدم هماهنگي با سيستم‌هاي تأسيسات حرارتي و برودتي و از همه مهمتر با خاصيت جذب بسيار بالاي آب، هميشه سرد و نمدار بوده و داراي معايب بسيار ديگري مي‌باشد. مقاومت در مقابل يخ‌زدگي و عدم جذب رطوبت اين نوع بتن، در صورت افزودن مقدار 7% هوا بدان، تقويت شده، اما هرگز نمي تواند به جاي بتن سبك هوادار استفاده گردد.

بتن سبك هوادار ماده‌اي هماهنگ و سازگار با طبيعت است كه تنها با مواد سنگي و سيمان توليد مي گردد؛ بطوريكه با 1 مترمكعب از مواد فوق، 2 مترمكعب بتن بدست مي‌آيد و از اين طريق، توان صنعت ساخت و ساز 2 برابر مي‌گردد كه اين ويژگي موجب توجه اغلب متخصصين عرصه ساختمان به سوي آن شده است. اين محصول در حالتي كه هنوز گيرش نكرده به صورت مايع و به رنگ سيمان بوده و پس از خودگيري به رنگ خاكستري در مي آيد.

وجود هواي فشرده به شكل حباب‌هاي كوچك، همگن و يكنواخت در داخل بتن هوادار و دهها مزاياي مختلف ديگر در اين محصول، توسعه استفاده از آن را در صنعت ساختمان بسيار مورد توجه قرار داده است؛ بطوريكه اين محصول بدليل ويژگيهاي بي مانندي در عرصه معماري، تنوع اختلاط، خصوصيات شيميايي، مهندسي سازه و تكنولوژي اجرا، اغلب استانداردهاي مصالح ساختماني مورد توجه دنيا را دارا مي باشد. خصوصياتي از قبيل مقاومت در مقابل آتش، كاهش مصرف مواد اوليه، همسازي با طبيعت، بازيافت ضايعات و پاكسازي محيط زيست، موجب كسب جايگاه بسيار مناسبي در صنعت ساختمان براي بتن سبك هوادار با تركيباتي از آب و تيپ‌هاي مختلف سيمان، مواد سنگي سيليسي و مواد كف‌زاي غيرپروتئيني -همگي مطابق با استانداردهاي ويژه صنعتي- مي‌باشند.

قطعات پيش ياخته بتن سبك (pss) :
شركت هايي اقدام به راه‌اندازي خط توليد قطعات پيش‌ساخته بتن سبك هوادار ،ملقب به بتن آينده جهان، تحت نام تجاري PSS نموده و  براي اولين بار، قطعات پيش‌ساخته بتن سبك را بصورت سيستم هاي منطبق با روشهاي اجرايي، نماسازي و اندودكاري در ايران توليد مي نمايند. اين نوع بتن سبك پيش ساخته داراي بافتي بسيار زيبا و كارا ،بدون شباهت به بافت بتن ساخته شده با مواد پروتئيني، بوده و با دانسيته و مقاومت‌هاي فشاري متفاوت داراي دامنه كاربرد وسيعي چون بلوك‌‌هاي ديواري، پانل‌هاي ديواري، پانلهاي كف و سقف، پوشش معابر، پوشش سطوح فرودگاهها، جاده‌ها و كانالها، پوشش لوله‌هاي آب، گاز و فاضلاب، پركننده هر نوع بلوك ديواري و سقفي، پل‌سازي و سدسازي، ديوارهاي حائل، پركننده ديواري 2 جداره و سازه‌هاي زيرزميني و ... مي‌باشد.

ه بتن سبك هوادار ماده اي ايده‌آل براي توليد مصالح ساختماني است و داراي مزايايي از قبيل:
 


مزاياي استفاده از سيستم هاي ساختماني PSS

ارزان‌سازي:
براساس مدارك موجود، بكارگيري سيستم پي.‌اس‌. اس در ديوار، سقف و كف‌، به ميزان 4/30% ميلگرد مصرفي در ساختمان و نيز 15% هزينه ساخت اسكلت ،تا پايان سفت‌كاري را، كاهش مي دهد. بدين ترتيب اولين و مهمترين فاكتور در گزينش سيستم هاي PSS را مي توان صرفه جويي در هزينه ها و ارزان سازي ساختمان دانست.

سبك‌سازي:

با كاهش ضخامت ديوار خارجي و داخلي، حذف اندودهاي اضافي و نيز كاهش دانسيته كف‌سازي، بار مرده ساختمان به ميزان 370 كيلوگرم بر مترمربع، كاهش مي يابد. اين تقليل بار، معادل اختلاف بارمرده ساختمان در كشور ژاپن نسبت به سيستم ساختمان‌سازي سنتي ايران است. همچنين در سيستم هاي ساختماني PSS، با ايجاد سطوح صاف در ساختمان، هرگونه نماسازي با كمترين ضخامت و وزن قابل اجرا مي‌باشد؛ بدين منظور توصيه مي‌گردد از اندودهايي با‌ ضخامت كم براي نماي ساختمان استفاده گردد.

مقاوم‌ سازي:
نظر به اينكه مقاومت ميدان قابها به هنگام زلزله، تأثير منفي در حركت آزاد سازه دارد؛ لذا استفاده از مصالح خردشونده در مقابل فشار از طريق آيين‌نامه 2800 زلزله ايران توصيه مي‌گردد. بدين منظور، بتن سبك توليدي اين شركت، در رديف مصالح خردشونده در مقابل فشار، جاي گرفته و مي تواند نقش بسيار بالايي در مقاوم سازي بنا برعهده گيرد.
از سويي ديگر، با توجه به اين اصل كه نيروي ناشي از زلزله، ارتباط مستقيم با وزن ساختمان دارد؛ لذا با كاهش چشم‌گير آن در سيستم پي.اس.اس مقاومت سازه بنا به هنگام وقوع زلزله افزايش مي يابد.

سهولت اجراي سيستم تأسيسات مكانيكي و برقي:
در سيستم هاي ساختماني PSS، با وجود سوراخهايي به قطر 5/3 سانتي‌متر در داخل پانلهاي ديواري، نيازي به لوله‌گذاري در ديوار نمي‌باشد. وجود حفره‌هاي بزرگ در سقف نيز جاسازي هرگونه تجهيزات و لوله‌هاي مكانيكي را ميسر مي سازد. همچنين با استفاده از فوم‌بتن در كف‌سازي، امكان طراحي سيستم گرمايش به طريق ازميري، حذف رادياتور و نتيجتاً كاهش هزينه به طور قابل ملاحظه‌اي فراهم مي‌گردد.

سرعت اجرا :
نظر به اينكه، با شروع عمليات ساختماني در پي‌سازي، امكان ساخت قطعات سقفي و ديواري در كارخانه مقدور مي‌باشد؛ بنابراين با كاهش 30% زمان اجرا، صرفه‌جويي قابل توجهي در زمان اجرا، امكانپذير مي باشد.
 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نواع بتن سبك و كاربرد و تاريخچه و روش هاي ساخت بتن سبك،


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۲ آذر ۱۳۹۳ | ۰۹:۳۵:۴۲ | نویسنده : morteza | نظرات (0)
زيبايي نماي ساختمان‌ها تنها براي فراهم آوردن رفاه و راحتي ساكنان آن نيست. تجلي ظاهري شهرهايي كه در آنها زندگي مي‌كنيم به نوعي ترسيم كننده روحيه ساكنان آنها است و سبك‌هاي گوناگون معماري در وهله اول، چشمان نظاره گر و كنجكاو اين ساكنان را به خود معطوف ساخته و سعي در جلب رضايت و خشنودي آنان دارد. در ادامه شما را با تعدادي از بناهاي ديدني و در عين حال عجيب از سرتاسر جهان آشنا مي‌كنيم.


خانه سنگي، گيمارژ، پرتغال

 
اين خانه از تلفيق دو تكه سنگ بزرگ و اتصال آنها با كمك سيمان به يكديگر ساخته شده است. نماي ظاهري آن بيننده را به ياد خانه سنگي فلينت‌ستون انداخته و همين ويژگي گردشگران زيادي از سراسر دنيا را جذب آن نموده است.
 
 

كتابخانه كانزاس سيتي، ميسوري، ايالات متحده

 
 كتاب‌هايي كه در يك رديف به صف شده‌اند ايده معماري نماي ساختمان كتابخانه‌اي در شهر كانزاس سيتي است. ايده‌اي طبيعي و در عين حال خلاقانه كه بهترين شيوه براي طراحي و ساخت نماي يك كتابخانه به شمار مي‌رود. 22 عنوان كتاب مختلف از ژانرهاي گوناگون در اين نماي مفهومي به كار برده شده‌اند.

 
 
موزه آثار شگفت انگيز (Wonderwork)، نمايشگاه علوم
 
 نمايشگاه علوم تعاملي در اصل شامل 4 ساختمان مجزا است كه در فلوريدا، تنسي و كاروليناي جنوبي واقع شده‌اند. معمار و طراح آن تري نيكولسون بوده است. اين موزه خانوادگي با فضاسازي‌هاي قابل توجه در زمينه علومي همچون فيزيك و رياضي خدمات رساني كرده و براي بازديدكنندگان فضايي تعاملي به وجود آورده‌اند كه مستلزم مشاركت فعال و سازنده آنان است.
 
 

موزه موزيك تجربي، سياتل، واشنگتن

 
 زادگاه گرانج (گروه راكي كه در اواسط دهه 1980 در ايالت واشنگتن شروع به فعاليت كردند) احترامات ويژه‌اي نثار موسيقي مي‌كند. اين موزه مكاني است كه به طور ويژه به فرهنگ معاصر توجه دارد. اين ساختمان در سال 2000 با همكاري و سرمايه گذاري مشترك مايكروسافت و پل آلن پايه گذاري شد. در اينجا براي علاقمندان، برنامه‌هاي آموزشي گوناگوني در نظر گرفته شده، همچنين به عنوان محلي براي ارائه آثار موسيقي‌دانان محلي و بين‌المللي نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. گروه‌هاي محلي معروفي همچون جيمي هندريكس، رولينگ استونز، نيروانا در اين موزه جايي براي خود دارند. اين مكان با اسامي ديگري همچون موزه علمي -تخيلي و تالار مشاهير نيز شناخته مي‌گردد.
 
 

كليساي هال‌گريمور، ريكژاويك، ايسلند

 
 اين كليساي لوتري 74.5 متر ارتفاع داشته و بزرگترين كليساي ايسلند به شمار مي‌رود. ساخت آن 38 سال به طول انجاميد. نماي ظاهري آن شبيه به جريان گدازه‌اي بازالتي طراحي شده كه به نوعي چشم انداز غالب كشور ايسلند محسوب مي‌شود. ساخت اين بناي تاثير گذار در سال 1986 به پايان رسيد.
 
موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: جالبترين ساختمان هاي جهان،


ادامه مطلب
تاريخ : ۵ آذر ۱۳۹۳ | ۰۹:۵۱:۳۹ | نویسنده : morteza | نظرات (0)
زيبايي نماي ساختمان‌ها تنها براي فراهم آوردن رفاه و راحتي ساكنان آن نيست. تجلي ظاهري شهرهايي كه در آنها زندگي مي‌كنيم به نوعي ترسيم كننده روحيه ساكنان آنها است و سبك‌هاي گوناگون معماري در وهله اول، چشمان نظاره گر و كنجكاو اين ساكنان را به خود معطوف ساخته و سعي در جلب رضايت و خشنودي آنان دارد. در ادامه شما را با تعدادي از بناهاي ديدني و در عين حال عجيب از سرتاسر جهان آشنا مي‌كنيم.


خانه سنگي، گيمارژ، پرتغال

 
اين خانه از تلفيق دو تكه سنگ بزرگ و اتصال آنها با كمك سيمان به يكديگر ساخته شده است. نماي ظاهري آن بيننده را به ياد خانه سنگي فلينت‌ستون انداخته و همين ويژگي گردشگران زيادي از سراسر دنيا را جذب آن نموده است.
 
 

كتابخانه كانزاس سيتي، ميسوري، ايالات متحده

 
 كتاب‌هايي كه در يك رديف به صف شده‌اند ايده معماري نماي ساختمان كتابخانه‌اي در شهر كانزاس سيتي است. ايده‌اي طبيعي و در عين حال خلاقانه كه بهترين شيوه براي طراحي و ساخت نماي يك كتابخانه به شمار مي‌رود. 22 عنوان كتاب مختلف از ژانرهاي گوناگون در اين نماي مفهومي به كار برده شده‌اند.

 
 
موزه آثار شگفت انگيز (Wonderwork)، نمايشگاه علوم
 
 نمايشگاه علوم تعاملي در اصل شامل 4 ساختمان مجزا است كه در فلوريدا، تنسي و كاروليناي جنوبي واقع شده‌اند. معمار و طراح آن تري نيكولسون بوده است. اين موزه خانوادگي با فضاسازي‌هاي قابل توجه در زمينه علومي همچون فيزيك و رياضي خدمات رساني كرده و براي بازديدكنندگان فضايي تعاملي به وجود آورده‌اند كه مستلزم مشاركت فعال و سازنده آنان است.
 
 

موزه موزيك تجربي، سياتل، واشنگتن

 
 زادگاه گرانج (گروه راكي كه در اواسط دهه 1980 در ايالت واشنگتن شروع به فعاليت كردند) احترامات ويژه‌اي نثار موسيقي مي‌كند. اين موزه مكاني است كه به طور ويژه به فرهنگ معاصر توجه دارد. اين ساختمان در سال 2000 با همكاري و سرمايه گذاري مشترك مايكروسافت و پل آلن پايه گذاري شد. در اينجا براي علاقمندان، برنامه‌هاي آموزشي گوناگوني در نظر گرفته شده، همچنين به عنوان محلي براي ارائه آثار موسيقي‌دانان محلي و بين‌المللي نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. گروه‌هاي محلي معروفي همچون جيمي هندريكس، رولينگ استونز، نيروانا در اين موزه جايي براي خود دارند. اين مكان با اسامي ديگري همچون موزه علمي -تخيلي و تالار مشاهير نيز شناخته مي‌گردد.
 
 

كليساي هال‌گريمور، ريكژاويك، ايسلند

 
 اين كليساي لوتري 74.5 متر ارتفاع داشته و بزرگترين كليساي ايسلند به شمار مي‌رود. ساخت آن 38 سال به طول انجاميد. نماي ظاهري آن شبيه به جريان گدازه‌اي بازالتي طراحي شده كه به نوعي چشم انداز غالب كشور ايسلند محسوب مي‌شود. ساخت اين بناي تاثير گذار در سال 1986 به پايان رسيد.
 
موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: ،


ادامه مطلب
تاريخ : ۵ آذر ۱۳۹۳ | ۰۹:۵۰:۰۰ | نویسنده : morteza | نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ]
.: Weblog Themes By VatanSkin :.